Regulamin konkursu z okazji 25 tysięcy fanów na Facebooku

 Regulamin konkursu z okazji 25 tysięcy fanów na Facebooku

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma: Mateusz Dąbrowski Mdbdata, 02-665 Warszawa, al. Wilanowska 364/51, NIP: 7122868430
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u @RozszerzanieDietyPL, opublikowanym dn. 24.05.2021 r. o godz. 8.30.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/RozszerzanieDietyPL

 

Harmonogram konkursu

 1. Konkurs trwa od  dn. 24.05.2021 od  godz. 8.30 do dn. 26.05.2021 do godz. 18.00.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: dn.28.05.2021 o godz. 8.30 na fanpage’u @RozszerzanieDietyPL

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega napisaniu komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie: dlaczego chcesz zdrowo karmić swoje dziecko?
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
 4. Pięć najciekawszych i najbardziej ujmujących odpowiedzi zostanie wybranych przez autorkę strony rozszerzaniediety.pl Natalię Dąbrowską. 
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest dostęp do e-booka “150 przepisów na dania dla niemowlaka”. E-book jest w formie pliku PDF, który należy pobrać na urządzenie elektroniczne (smartfon, tablet lub komputer) i uruchomić za pomocą programu Adobe Reader lub innego programu obsługującego pliki PDF.
 2. Nagrodę (plik PDF) prześlemy zwycięzcom w wiadomości prywatnej za pomocą portalu Facebook.
 3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w przeciągu 7 dni roboczych od wygrania konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na swoim fanpage’u.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@rozszerzaniediety.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy podać: Konkurs na Facebooku.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mateusz Dąbrowski Mdbdata, 02-665 Warszawa, al. Wilanowska 364/51, NIP: 7122868430.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostaną zebrane przez fanpage na Facebooku @RozszerzaniedietyPL
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u @RozszerzaniedietyPL
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.