Polityka prywatności rozszerzaniediety.pl – informacje o cookies

Poniższa polityka prywatności opisuje zagadnienia związane z ochrony twoich danych osobowych i stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: “RODO”.

W niniejszej polityce prywatności możesz znaleźć m.in. informacje dotyczące okoliczności, w których może dojść do przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, czy też informacje o prawach przysługujących Ci z tego tytułu.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Mateusz Dąbrowski, prowadzący działalność poda nazwą Mateusz Dąbrowski MDBDATA pod adresem al. Wilanowska 364/51, Warszawie 02-665, woj. mazowieckie, NIP: 7122868430, REGON: 147044288 (zwany dalej “Administratorem”).

 

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego (tutaj) lub wysyłając e-mail pod adres: kontakt@rozszerzaniediety.pl

 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych zawsze jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Aby to zrobić, skontaktuj się z Administratorem.

 

Jakie dane osobowe są zbierane?

Zamówienia

W celu złożenia zamówienia należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane administratorowi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), uwzględnienia w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

 

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji Użytkownik przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji, które obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje w celach statystycznych.

 

Formularze kontaktowe i e-mail

Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, to podanie danych kontaktowych takich jak adres e-mail i nr telefonu jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania formularza kontaktowego.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez e-mail, to żadne dane osobowe nie są wymagane, ale takie dane jak email, czy nr telefonu są konieczne do skutecznego kontaktu z tobą. Numer telefonu często jest jedynym sposobem, żeby skontaktować się z tobą w razie niedziałania, czy przepełnienia skrzynki pocztowej. Telefonicznie kontaktujemy się wyłącznie w sytuacji braku skutecznego kontaktu mailowego.

Podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, ale są niezbędne do nawiązania skutecznego kontaktu.

Twoje dane w tym przypadku przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Newsletter

W celu zapisania się do newslettera niezbędne jest przekazanie adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Użytkownik może też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia linków, moment wypisania się itp.).

Newsletter wysyłany jest za pomocą usługi Amazon SES, a dane są przekazywane do firmy Amazon (Amazon Web Services, Inc.) wyłącznie w celu wysyłki e-maila i w takim celu są przez nią przetwarzane.

 

Komentarze i opinie

W celu zamieszczenia komentarza lub opinii na Stronie internetowej niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz nazwy Użytkownika. W treści komentarza Użytkownik może podać inne dane osobowe. Ponadto zapisywany jest adres IP odwiedzającego w celu wykluczenia spamu. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników oraz osób wypowiadających się na Stronie internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Ciasteczka (Cookies)

Strona wykorzystuje pliki “cookie”, czyli ciasteczka.

Strona generuje pliki cookie zarówno trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne, to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).

Strona korzysta z narzędzi analitycznych i marketingowych, takich jak Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google (Google LLC) dotyczące usługi Google Analytics i Google Ads oraz firmy Meta (Meta Platforms, Inc.) dotyczące usługi Facebook Ads (tzw. pixel facebooka). Informacje zbierane są w celach statystycznych i reklamowych.

 

Google Analitics Signals – pliki cookie na stronie wykorzystywane są także do funkcji reklamowych Google Analitics tzw. Google Signals. Dzięki temu możemy lepiej dopasowywać reklamy do użytkowników i ich potrzeb.

Funkcje reklamowe Google Analitics obejmują:
remarketing w Google Analytics;
raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;
raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics;
zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookie dotyczących reklam

 

Rezygnacja z Google Analitics – jeśli chcesz trwale zrezygnować śledzenie poprzez Google Analityics zachęcamy do skorzystania z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitics. Można go znaleźć na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy (tutaj)